عیدهای مذهبی!

درخواست حذف این مطلب

کلا گناهان برای معنی دیگه ای می گیره؟ نمی دونم

ولی جایگاه خودم این وسط و تکرار این قضیه عجیبه...

.

.

.

واژه مبعث برای من دو معنا داره:

۱. شبی که نمدونم مرگه ولادته (دیالوگ همسر که نشان دهنده ی اون تنش بین ما بخاطر نیاوردن هیچ عیدی ای برای من از اول عقد بود حای عیدی نوروز!!!)

۲. شبی که بعد به مامان گفت (خادم حرمه) گفت تو حرم رضا گفتم خدایا عیدی امشب منو شفای پای خواهرم قرار بده و اون شب ساعت دو و نیم نصف شب پشت در اتاق عمل گفت پا خوب شده!

ولی خوب

باید اعتراف کنم

بار عاطفی شماره ۱ از بار هیجانی شماره ۲ برام خیلی سنگین تره

.

.

.

همایش کشوری بزرگداشت عطار نیشابوری

۲۵ فروردین ۱۳۹۷

:)